Pada bagian ini, kami menyediakan buku-buku mata pelajaran yang digunakan di Madrasah baik itu jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Buku yang tersedia terdiri atas buku mata pelajaran umum dan buku mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab.

A.  MADRASAH IBTIDAIYAH

Buku Mata Pelajaran Umum

 1. Kelas 1
 2. Kelas 2
 3. Kelas 3
 4. Kelas 4
 5. Kelas 5
 6. Kelas 6

Buku Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab

 1. Kelas 1
 2. Kelas 2
 3. Kelas 3
 4. Kelas 4
 5. Kelas 5
 6. Kelas 6

B.  MADRASAH TSANAWIYAH

Buku Mata Pelajaran Umum

 1. Kelas 7
 2. Kelas 8
 3. Kelas 9

Buku Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab

 1. Kelas 7
 2. Kelas 8
 3. Kelas 9

C.  MADRASAH ALIYAH

Buku Mata Pelajaran Umum

 1. Kelas 10
 2. Kelas 11
 3. Kelas 12

Buku Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab (MA Jurusan IPA-IPS-BAHASA)

 1. Kelas 10
 2. Kelas 11
 3. Kelas 12

Buku Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab (MA Jurusan AGAMA)

 1. Kelas 10
 2. Kelas 11
 3. Kelas 12